avaleht | arhiivindus | teenused | lingid  | download  | kontakt  

asjaajamine    arhiveerimine    hoiustamine    hävitamine    kolimine   

 
 
  


Pakume konsultatsioone ja abi ettevõttesisese asjaajamise korraldamisel ning korraldamist reguleerivate dokumentide koostamisel:
 • Firmasisese asjaajamise kord
 • Dokumentide loetelu
 • Arhivaalide loetelu
 • Arhiiviskeem
 • Teatmestu (arhiivinimistu jms.)
 • Ohuplaan
Konsultatiivses vormis nõustamine:
 • Lihtkonsultatsioonid asjaajamisest
 • Suunatud konsultatsioonid ettevõtte asjaajamiskorrale hinnangu andmiseks:
  • Tutvutakse olemasoleva asjaajamiskorraga ja ettevõtte vajadustega
  • Analüüsitakse saadud admeid
  • Koostatakse kirjalik aruanne, milles sisaldub hinnang ettevõtte asjaajamiskorrale ning juhitakse tähelepanu võimalikele puudustele.
Konsultatiivses vormis nõustamise eest arvestatakse tasu kulutatud töötundide alusel. Tunnitasu alates 35 €/tund.

Ettevõtte asjaajamiskorra loomine:

Meie spetsialistid koostavad tegevuskava funktsionaalse asjaajamise korraldamiseks lähtuvalt kliendi:
 • struktuurist
 • spetsiifikast
 • võimalikult olemasolevast asjaajamiskorrast
 • erisoovidest
Tegevuskava kooskõlastatakse kliendiga.

Teenuse hind kujuneb lähtuvalt ettevõtte vajadustest, töömahust ning vormistatakse hinnapakkumisena.
© OÜ Kespri Arhiiv

 www: FarmWorks