avaleht | arhiivindus | teenused | lingid  | download  | kontakt  

asjaajamine    arhiveerimine    hoiustamine    hävitamine    kolimine   

 
 
  


Pakume juriidilistele-ja füüsilistele isikutele dokumentide arhiveerimis- e. korrastamisteenust.

Arhiveerimise eesmärgiks on tagada dokumentide otstarbekas säilimine, dokumentidele juurdepääsu võimaldamine ja kiire ning adekvaatne informatsiooni leidmine. Samuti aitab dokumentide arhiveerimine ratsionaalsemalt dokumente hallata ning võimaldab dokumente üle anda avalikku või eraarhiivi.

Arhiveerimine

 • Toimingud
  Arhiveerimise käigus eraldatakse lühiajalise säilitustähtajaga dokumendid pikaajalise säilitustähtajaga dokumentidest.

  Lühiajalise säilitustähtajaga dokumendid:
  • süstematiseeritakse
  • pakendatakse säilitamiseks sobivasse ümbrisesse
  • säilikud markeeritakse
  • koostatakse teatmestu
  Pikaajalise ja alatise säilitustähtajaga dokumendid:
  • võetakse välja pikaajaliseks ja alatiseks säilitamiseks mittesobivast ümbrisest
  • koopiad ja mittearhiiviaines eraldatakse
  • järjestatakse
  • paberiga kontaktis olevad metallkinnitid eemaldatakse
  • vajadusel nummerdatakse lehed
  • paigutatakse pikaajaliseks ja alatiseks säilitamiseks sobivasse mappi, karpi vms.
  • vormistatakse säiliku kaas
  • koostatakse teatmestu
 • Asukoht
  Pakume klientidele järgnevaid võimalusi dokumentide arhiveerimiseks:
  • Kliendi ruumides
  • OÜ Kespri Arhiiv ruumides
 • Hind
  Igale kliendile vormistatakse individuaalne hinnapakkumine, mille koostamiseks peame vajalikuks eelnevalt põhjalikult tutvuda kliendi arhiveerimist vajavate dokumentidega. Teenuse maksumuse alused:
  • Dokumentide seisukord ja hulk
  • Kliendi asukoht
  • Töö tingimused
  • Kliendi poolt soovitud toimingute maht ja keerukus
  • Tööde teostamise tähtaeg
 • © OÜ Kespri Arhiiv

   www: FarmWorks