avaleht | arhiivindus | teenused | lingid  | download  | kontakt  

asjaajamine    arhiveerimine    hoiustamine    hävitamine    kolimine   

 
 
  


Pakume ettevõtetele ja eraisikutele võimalust säilitada e. hoiustada lühi- ja pikaajalise säilitustähtajaga ajaloolist või isiklikku väärtust omavaid arhivaale.

Hoidla

Arhivaalide säilitamine toimub Tallinna kesklinnas asuvas hoidlas, kus on tagatud:

 • säilimist tagavad nõuded
  • temperatuur 15-20 °C
  • õhuniiskus 30-50 %
  • ventilatsioon
  • arhivaalide säilitamine riiulitel
  • hoidlat ei läbi vee ega kanalisatsioonitorustikud
  • hoidlas puuduvad aknad
 • turvalisusnõuded
  • tuletõrje signalisatsioon
  • paigaldatud tulekustutid
  • hoone 24 tunnine mehitatud valve
  • elektrooniline valve ( leping turvafirmaga )
  • 24 tunnine videovalve
  • turvauksed
  • koostatud on ohuplaan
  • rangelt autoriseeritud juurdepääs (konfidentsiaalsust tagavad lepingud töötajatega)


  Teenuse hinnad

  Iga kliendiga sõlmitakse individuaalne leping, milles lepitakse kokku arhivaalide säilitamise tasu, päringutele vastamise aeg ja poolte vastutus.

 • Säilitamine
  Säilitamisteenuse hind kujuneb lähtuvalt säilitamist vajavate dokumentide kogusest, seisukorrast, säilitamise tähtajast. Ühe jooksva riiulimeeteri (laius 100 cm, sügavus 36 cm, kõrgus 37 cm) hind ühes kalendrikuus on vahemikus 1-5 €. Hinnale võib lisanduda arhivaalide transport kliendi juurest OÜ Kespri Arhiiv hoidlasse.

 • Informatsiooni väljastamine
  Hoidlast arhiiviteatiste, originaaldokumentide, väljavõtete, koopiate koostamine ja väljastamine on tasuline. Dokumentide tiheda kasutuse korral lepitakse hinnad kokku iga kliendiga individuaalselt, sõltuvalt päringute arvust.

  Teenus
  Hind
  Hind sisaldab
  Eestikeelse arhiiviteatise koostamine (kuni 1 lk.)
  10 €
  avalduse läbivaatamist, arhiiviteatise koostamist, väljastamist, registreerimist
  Võõrkeelse arhiiviteatise koostamine (kuni 1 lk.)
  20 €
  avalduse läbivaatamist, arhiiviteatise koostamist, väljastamist, registreerimist
  Dokumendist koopia väljastamine meili teel (kuni 3 lk.)
  0,35 €
  dokumendi skaneerimist ja meili teel saatmist
  Originaaldokumendi väljastamine (kuni 3 lk.)
  0,65 €
  dokumendi väljavõtmist arhiivikarbist, tagatiskoopia tegemist, saatelehe vormistamist, registreerimist
  Arhiivikarbi / registraatori väljastamine
  0,45 €
  arhiivikarbi / registraatori väljastamist hoidlast, saatelehe vormistamist, registreerimist

 • © OÜ Kespri Arhiiv

   www: FarmWorks