avaleht | arhiivindus | teenused | lingid  | download  | kontakt  

asjaajamine    arhiveerimine    hoiustamine   

 
 
  


Mõistega "säilitamine e. hoiustamine" tähistatakse kõiki tegevusi ja protseduure mis aeglustavad dokumentide vananemist ning takistavad nende lagunemist. Kaitsevad kõikvõimalike kahjustuste eest ja pikendavad seeläbi nende kasutusiga.

Konserveerimise eesmärgiks on materjalide stabiliseerimine originaalsel kujul nende keemilise ja füüsikalise töötlemisega. See tähendab seda, et midagi võetakse otseselt ette dokumendiga – näiteks parandatakse, pestakse, dubleeritakse kaart riidele või mõnele muule alusmaterjalile jms. Kõik sellised tegevused käivad konserveerimise alla.

Termin restaureerimine on arhiivide kontekstis omandanud arhailise värvingu, kuna see on tegevus, "mille eesmärgiks on taastada objekti oletatav varasem olek". Püütakse taastada objekti neid omadusi, mis on kaduma läinud, aga mis on olnud selle objekti terviklikkuse seisukohalt olulised.

Säilitamises eristatakse kahte põhilist tegevussuunda:
  • Ennetav säilitamine – eesmärk maksimaalselt aeglustada kogude vananemist, kusjuures säilikuid otseselt ei töödelda.
  • Korrektiivne säilitamine – säilikute seisundi parandamine
Loe lisaks:
  • Säilitustingimuste põhiprintsiibid


  • © OÜ Kespri Arhiiv

     www: FarmWorks